Om søgning i værkbasen

Læs om

 • Simpel søgning
 • Kategori-søgning
 • Instrumentations-søgning
  og
 • Oversigtsvisning af søgeresultat
 • Detaljeret visning af de valgte værker

  Der er tre søgesider:

  Simpel søgning
  Bruges til søgning i en komponists samlede værker, en titel eller undertitel eller til fritekst-søgning.
  I fritekst-søgning kan der søges på navne, steder osv. i forbindelse med uropførelser eller danske førsteopførelser, f.eks. navne på musikere, orkestre, dirigenter, eller blandt værkoplysninger som forfatter, librettist, tilegnelse osv. og i notefeltet. Navne og stednavne er som hovedregel stavet på dansk.
  Det er muligt at anvende alle tre felter, men man skal huske på at søgningen så tager længere tid.

  Man kan vælge den måde resultatet skal fremkomme på ved at vælge blandt de tre sorteringmåder: Komponist, kompositionsår eller kategori.
  Det samme gælder alle søgesider.

  Ønskes en snævrere søgning, vælg da Kategori eller Instrumentation:

  Simpel >>

  Kategori-søgning
  Man kan søge i én overkategori eller flere underkategorier. Ved at anvende de nederste felter kan søgningen indsnævres yderligere: Varighed, kompositionsår og 'kun indspillet musik'.
  Også her kan alle felter kombineres (inklusive et komponistnavn).
  Kategorien 'Variabel varighed' omfatter især værker hvori der indgår et vist mål af improvisation.

  Kategori >>

  Instrumentations-søgning
  Man får det optimale resultat ved at anvende instrumentations- og antals- felterne sammen: Hvis der søges på værker for fløjte, klarinet og fagot skal man skrive forkortelserne for disse i instrumentationsfeltet, kun adskilt af komma, således: 'fl,cl,fag', og skrive '3' i begge felter ud for Antal instrumenter. Se fortegnelse over forkortelser der skal anvendes. Hvis man ønsker at se hvad der måtte findes af værker for disse instrumenter i kombination med andre, skal man skrive '3' i minimumsfeltet og, f.eks. '6' i maximumsfeltet.
  Gruppen 'Variabel besætning' omfatter værker med en større eller mindre grad af frihed til at variere besætningen; nærmere angivelser vil fremgå af værknoterne.
  Vær opmærksom på at, hvis man søger efter solokoncerter, skal soloinstrumentets kode efterfølges af mellemrum og ordet 'solo', således for en klaverkoncert: 'pno solo'. Solo-indikationen gælder kun soloinstrument(er) i koncerter, ikke sangsolister i en opera eller et andet vokalværk, ligesom det heller ikke skrives når der søges på musik for ét instrument.

  Instrumentation >>

  Resultatvisninger
  Resutatet af søgningen bliver vist i oversigts-form med følgende oplysninger: Komponist, titel, kompositionsår, varighed og instrumentation. For information om komponisterne henviser vi til www.danishcomposers.dk, forlagene og den brugervedligeholdte database www.komponister.dk

  Ikonet angiver at der foreligger lydoptagelse af uropførelsen af værket. Samlingen af uropførelsesoptagelser findes på Statsbiblioteket i Århus. Henvendelse om adgang til disse optagelser skal ske til Ole Bisbjerg på tlf: 89 46 21 33.

  Ikonet angiver en partitur/node (herunder ikke udgivne noder) findes i særlig nodesamling på Institutbiblioteket, Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf.: 35 32 37 36.

  Ikonet angiver at værker er indspillet på plade eller CD.

  Detaljeret visning af valgte værker
  Fra oversigts-visningen kan man vælge at se udvalgte (klik i firkanterne) eller alle værker. Herefter vil alle oplysninger om de pågældende værker blive vist.

  Databasen undergår løbende revision. Vi kan ikke garantere korrekthed ned i mindste detalje.

  Finder du fejl eller mangler, eller har en viden vi må blive delagtiggjort i, så tøv endelig ikke med at henvende dig hertil.

  Send en e-mail her >>